نگار سلیمانی

شروع رسمی فعالیت استارتاپ سیویتاس

شروع رسمی فعالیت استارتاپ سیویتاس

روز هفتم از ماه هفتم از سال نود و هفت، با تکرار سه باره ی هفت هایش، تاریخ شروع رسمی فعالیت استارتاپ سیویتاس بود. چند روز پیش تر، مرکز رشد پارک علم و فناوری استان اردبیل با حضور جناب آقای دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، افتتاح شده بود و ما نیز به عنوان هسته فناور در مرکز رشد مستقر شده بودیم. شروعی که همزمانی زیبایی با هم صحبتی با دکتر ستاری داشت فردی که به اعتقاد ما، یکی از تاثیرگذارترین و مورد احترام ترین افراد در اکوسیستم استارتاپی و مهم تر از آن، بستر علمی و فناوری کشور می باشد.

ارائه نتایج تحقیقات شش ماهه ی خود که منجربه رسیدن به ایده ی سیویتاس و راه اندازی استارتاپمان شده بود و صحبت کردن از عشق و اشتیاقمان در مسیر تحقق این هدف و بازخوردهای ایشان، انرژی فراوانی به ما داد. برای ما جالب بود که دکتر ستاری به عنوان اولین سوال از ما در مورد رشته تحصیلی مان و ارتباطش با ایده ی محوریِ استارتاپمان سوال کردند. موضوعی که از محورهای اصلی سیاست گذاری ها برای اشتغال زایی و کارآفرینی و در واقع از مهمترین اهدافِ راه اندازی پارک های علم و فناوری می باشد، پر کردن فضای خالی بین تحصیلات آکادمیک و بازار کار، که ما نیز با افتخار از تخصص خود و مدرک دانشگاهی کاملا مرتبط با علاقه و محوریت شهریِ استارتاپمان گفتیم و خوشحالیم که در مکان درست و زمان درست، مشغول انجام کار درست هستیم.

شروع کارمان با تحسینِ جناب دکتر ستاری از هوشمندانه، نوآورانه و تاثیرگذار بودنش، به ما انگیزه ای داد که به فال نیکش گرفتیم و همیشه از آن یاد می کنیم.