نگار سلیمانی

بازی ژوژمان

دورهمی معماران در بازی محیطی – اینستاگرامی ژوژمان

بازی اینستاگرامی و محیطی ژوژمان با معرفی 10 پیج با محوریت های معماری، گردشگری، جهانگردی، باستان شناسی و کارافرینیِ معماری، به مدت یک هفته و به مناسبت پاسداشت روز معمار اجرا شد و به پایان رسید. این بازی که توسط شرکت کارافرینی ِمعماریِ سیویتاس و با همکاری فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی “معماری ما” ، صفحه اینستاگرامی “دانشجویان معماری ایران” ، مرکز میراث دیجیتال ایران “میراث آرکا” ، صفحه اینستاگرامی گردشگری “توسیتی” ، صفحه اینستاگرامی هنرمند سفال و سرامیک “سوگند شبانی” ، انجمن علمی معماری و شهرسازی “دانشگاه هنراسلامی تبریز” برگزار شد، شاهد همکاری و پیوستن پارک علم و فناوری استان اردبیل و انجمن علمی معماری دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان نیز به حامیان معنوی خود بود.

مشارکت بالای دانشجوها در بازی ژوژمان

بازی ژوژمان با استقبال خوبی از دانشجویان معماری و غیرمعماری روبه رو شد. به نحوی که 218 نفر در بازی مشارکت کرده و 61 نفر پاسخ نهایی را به تیم سیویتاس ارسال کردند. از این تعداد، 48 نفر از رشته معماری و 13نفر از رشته های غیر معماری بودند که با قرعه کشی آنلاین، برنده ها انتخاب و اعلام شدند. هدایایی که به برنده ها تعلق گرفت، پنج کارت اشتراک یکساله ی رایگان مجله تخصصی “معماری ما” برای برندگان از رشته معماری و سه هدیه ارزشمند ار پیج سفال و سرامیک خانم سوگند شبانی برای برندگان از رشته های غیرمعماری بود.

اسامی برندگان رشته معماری ؛ پگاه هاشمی – عارفه کیانی – ساغر عاملی – مرتضی روحانی – سمیرا مساوات

اسامی برندگان رشته های غیرمعماری ؛ سپهر برنا – زهرا نیلوفری ارشادی – مهسا رهنما

و در نهایت 

هدفی که تیم سیویتاس از برگزاری بازی ژوژمان دنبال می کرد، معرفی پیج های ارزشمند برای دانشجویان معماری بود تا بتوانند هر چه بیشتر از پتانسیلی که برای یادگیری در فضای آنلاین وجود دارد استفاده کنند که خوشبختانه محقق گردید.