نگار سلیمانی

دیدار شهردار اردبیل با فناوران

حضور سیویتاس در نشست شهردار اردبیل با فناوران استان

اهمیت نگاه نوآورانه و فناورانه به مباحث گسترده ی توسعه شهری بر کسی پوشیده نیست از اینرو در ابتدای سال جدید با هدف همسو سازی فعالیت ها و همکاری موثر و دوجانبه بین شهرداری اردبیل و پارک علم و فناوری استان دیداری صورت گرفت تا به شکل مدون بتوان از ظرفیت های فناورانه استان بهره گرفت.

در این دیدار شهردار محترم با شرکت ها و استارتاپ های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان اردبیل که در حیطه مدیریت و خدمات شهری فعالیت می کنند آشنا شده و همه تیم ها من جمله تیم سیویتاس از توانایی ها و خدماتی که به شکل نوآورانه ارائه می دهند صحبت کردند.

برگزاری این جلسه در ابتدای سال از انجام اقدامات هوشمندانه در به کارگیری سرمایه های انسانی شهرمان نوید می دهد.