نگار سلیمانی

سیویتاس در استارتاپ ویکند دانشگاه سما

همکاری سیویتاس در برگزاری استارتاپ ویکند دانشگاه سما

تحقیقات و مطالعات ما درحوزه استارتاپ ها، بوم مدل کسب و کار و مدل های درامدی باعث شده بود که به سرعت رشد کنیم و به عنوان یکی از فعال ترین و کاری ترین هسته های پارک علم و فناوری اردبیل شناخته شویم. مطالعاتی که تاثیر مستقیم خود را در بهبود روند کاری مان و تغییرات اساسی که در ایده خود اعمال کرده بودیم، به طور کامل نشان داد و باعث شد بعد از دو ماه که فعالیت خود را شروع کرده بودیم، از ما برای همکاری در برگزاری دومین استارتاپ ویکند دانشگاه سما با نزدیک به 150 شرکت کننده دعوت به عمل آید. به این ترتیب، سیویتاس در استارتاپ ویکند دانشگاه سما حضور یافت.

همکاری سیویتاس در برگزاری استارتاپ ویکند سما به عنوان تیمی که استارتاپ خود را در حوزه علاقمندی و تخصصی خودش راه اندازی کرده است و تمامِ زمانش را بر روی آن سرمایه گذاری کرده است انگیزاننده ی خوبی بود برای شرکت کننده ها که جدیت و علاقه را ضمیمه ی کارشان کنند. ما نیز از اطلاعاتی که در روزها و ماه های گذشته کسب کرده بودیم و تجربیات اندک اما ارزشمندمان حرف می زدیم و در آشنا شدن آن ها با بوم مدل کسب و کار راهنمایی شان می کردیم. هرچند حضور در این جوِّ خوش انرژی و هیجان انگیز که پر بود از ایده های نو، دوباره به ما،  فراوانی و بی انتها بودن جهان را یادآوری کرد اینکه هرگز هیچ انتهایی برای ذهنمان قائل نشویم.

سیویتاس در استارتاپ ویکند دانشگاه سما

ما با اینکه در این رویداد شرکت کننده نبودیم اما بسیار آموختیم و آموخته هایمان را بسیار محک زدیم. بعد از رویداد با انرژی و انگیزه ی بیشتری پیگیرِ راهمان شدیم چرا که در قبال تمام حرف های انگیزشی و مثال هایی که از خودمان به عنوان یک تیم امیدوار و ثابت قدم در مسیر می زدیم، احساس مسئولیت می کردیم و این تازه اول راه بود… .